Cơ cấu tổ chức

 • Chủ tịch :

KTS Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng (ảnh bên)

 • Các Phó chủ tịch :
 1. TS Đỗ Hoàng Ân, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội
 2. KTS Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng
 3. GS.TS.KTS Đỗ Hậu, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 4. PGS.TS Lưu Đức Hải, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị – BXD
 5. GS.TS Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM
 6. KTS Hoàng Quang Huy, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị TP Đà Nẵng
 7. TS.KTS Ngô Trung Hải, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị-Nông thôn Quốc gia
 8. KTS Trần Chí Dũng, Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị TP.HCM
 9. TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội
 10. Trần Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Đà Nẵng
 • Tổng Thư ký : GS.TS.KTS Đỗ Hậu
 • Chủ tịch danh dự : NGND.GS.TSKH.KTS Nguyễn Thế Bá
 • Đoàn Chủ tịch (33 thành viên) 
 • Ban chấp hành (161 thành viên)