Giải thưởng Nhà nước 2011: KTS Trần Ngọc Chính / Ashui.com

Giải thưởng Nhà nước 2011 về Văn học Nghệ thuật cho cụm công trình: Quy hoạch chung Khu công nghiệp Dung Quất, Quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng, Quy hoạch chung Thành phố Vũng Tàu, tác giả Trần Ngọc Chính.