Hội thảo “60 năm Ngành Xây dựng với sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam”

Công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong 60 năm qua luôn đồng hành với sự nghiệp phát triển của Ngành Xây dựng, khẳng định vị thế của Ngành Xây dựng nói chung và công tác quy hoạch và phát triển đô thị nói riêng. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước, công tác quy hoạch và phát triển đô thị cũng có vai trò rất quan trọng trong hoạch định chiến lược phát triển không gian kinh tế của một địa phương và một vùng lãnh thổ.

Hội thảo: “60 năm Ngành Xây dựng với sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam”

  • Thời gian: 8h30 ngày 22 tháng 4 năm 2018 (Chủ nhật)
  • Địa điểm:  Hội trường Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH:
– Văn nghệ chào mừng 60 năm ngành Xây dựng
– Khai mạc hội thảo
– Xem phim “Đô thị Việt Nam – Những thành tựu trong xây dựng đất nước”
– Trình bày các tham luận
– Trao đổi của các đại biểu, khách mời
– Tôn vinh điển hình “Vì sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam”
– Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
– Tổng kết hội thảo

Liên hệ Ban tổ chức:

Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA)
Địa chỉ: tầng 6 – Cung Trí thức Thành phố, 01 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel. (024) 3762 4430 / Email: vupda10@gmail.com