Thành lập Trung tâm Sáng kiến Đô thị (UIHub)

Ngày 8/11/2018 – nhân dịp Ngày Đô thị Việt Nam, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam ký quyết định chính thức thành lập Trung tâm Sáng kiến Đô thị (UIHub – Urban Initiatives Hub), với sự hợp tác của Ashui.com. UIHub được hình thành nhằm giúp Hội triển khai các hoạt động kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy các sáng kiến và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phát triển đô thị. Thông qua UIHub, các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng sẽ có cơ hội, cơ chế hợp tác đóng góp, xây dựng các đô thị Việt Nam phát triển bền vững.

Ông Lê Việt Hà – Phó tổng biên tập Tạp chí Quy hoạch Đô thị được bổ nhiệm làm Giám đốc UIHub.

Website của Trung tâm Sáng kiến Đô thị: www.uihub.org