Thông báo số 2 – VUPA 2018

Để đảm bảo thời gian, tiến độ, kế hoạch thực hiện việc tổ chức Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia năm 2018 hiệu quả, chất lượng, Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia xin trân trọng thông báo:

1- Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia 2018 được xét chọn đối với các thể loại công trình, tác phẩm thuộc:

(A) Đồ án Quy hoạch xây dựng, gồm: Đồ án QHXD vùng; Đồ án Quy hoạch đô thị; Đồ án Quy hoạch khu chức năng đặc thù; Đồ án Quy hoạch điểm dân cư nông thôn;

(B) Các khu vực đã được đầu tư xây dựng, gồm: Khu đô thị mới; khu tái thiết hoặc cải taọ chỉnh trang đô thị; Tuyến đường, tuyến phố; Quảng trường đô thị; Các khu, cụm du lịch, các khu kinh tế, khu bảo tồn…(đã đưa vào khai thác thành công);

(C) Các ấn phẩm về Quy hoạch, gồm: Sách, Tạp chí, Chùm bài báo, Video phóng sự /mang tính lí luận, phê bình;

(D) Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị xuất sắc (Giải thưởng dành cho các tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc tham gia công tác quản lí, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn)

2- Hồ sơ tác phẩm dự Giải thưởng Quy hoạch Đô thị quốc gia 2018, được quy định:

(i) Tác phẩm dự giải thuộc thể loại A (Đồ án Quy hoạch xây dựng), gồm:

a) Thuyết minh tóm tắt (Khổ A3):

Giới thiệu tóm tắt các thông tin cơ bản về tác phẩm dự thi:

– Tên công trình; Chủ đầu tư, địa chỉ & điện thoại liên hệ;

– Năm thiết kế; Quyết định phê duyệt, cấp phê duyệt hoặc năm hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác, sử dụng;

– Địa điểm xây dựng; Quy mô; Tính chất;

– Vai trò, vị thế, mối quan hệ vùng;

– Dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế – kĩ thuật;

– Ý tưởng, giải pháp, phân vùng chức năng;

– Bố cục tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;

– Các giải pháp về Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch hệ thống hạ tầng kĩ thuật, xã hội; bảo vệ môi trường, thích ứng BĐKH, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững…;

b) Các bản vẽ theo Quy định (khổ A2 – 594 x 420 mm): Có ghi rõ tỷ lệ xích và hướng Bắc.

c) Phong bì khổ A4 bên ngoài ghi rõ tên Tác phẩm dự thi, nội dung gồm:

– 01 CD chứa các nội dung đồ án thiết kế định dạng file PDF, ảnh chụp các bản vẽ, file Power point rút gọn (trình chiếu);

– 01 Clip minh họa (ngắn, xúc tích) cho ý tưởng, giải pháp Quy hoạch với thời lượng khoảng 5 – 7 phút (nếu có);

– Ảnh chân dung tác giả cỡ 4x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10x 15cm;

– 02 bản đăng ký tham dự giải thưởng (theo mẫu đính kèm).

d) Các danh mục a, b, c được đựng chung trong túi hoặc hộp giấy. Bên ngoài ghi: Tác phẩm dự giai thưởng VUPA.2018, mã hồ sơ (tự chọn).

(ii) Tác phẩm dự giải thuộc thể loại B (Các khu vực đã được đầu tư xây dựng)

a) Thuyết minh tóm tắt (Khổ A3):

Giới thiệu tóm tắt các thông tin cơ bản về tác phẩm dự thi:

 • Tên công trình; Chủ đầu tư, địa chỉ & điện thoại liên hệ;
 • Năm thiết kế; Quyết định phê duyệt, cấp phê duyệt hoặc năm hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác, sử dụng;
 • Địa điểm xây dựng; Quy mô; Tính chất;
 • Vai trò, vị thế, mối quan hệ vùng;
 • Dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế – kĩ thuật;
 • Ý tưởng, giải pháp, phân vùng chức năng;
 • Bố cục tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;
 • Các giải pháp về Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch hệ thống hạ tầng kĩ thuật, xã hội; bảo vệ môi trường, thích ứng BĐKH; Biện pháp kĩ thuật thi công tiên tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật công nghệ cao, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường…

b) Các yêu cầu khác về Hồ sơ dự giải tác phẩm thuộc loại B tuân thủ theo Quy định tại mục b,c,d của tác phẩm dự giải thuộc thể loại A (tại thông báo này)

(iii) Tác phẩm dự giải thuộc thể loại C (Các ấn phẩm về Quy hoạch), gồm:

 • Ấn phẩm dự giải (tối thiểu 3 bản photo và 01 bản gốc để đối chiếu)
 • 03 đĩa CD (nếu là tác phẩm Video phóng sự/mang tính lí luận, phê bình) có chất lượng tốt về hình ảnh, âm thanh. Thời lượng không quá 15 phút/01 video.
 • Bản tóm tắt nội dung chính của ấn phẩm hoặc tác phẩm Video dự giải.
 • Ảnh chân dung tác giả cỡ 4x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10x 15cm.
 • 02 bản đăng ký tham dự giải thưởng (theo mẫu đính kèm).

Các nội dung trên được đựng trong hộp hoặc phong bì. Bên ngoài ghi: Tác phẩm dự giai thưởng VUPA.2018, mã hồ sơ (tự chọn).

(iv) Thể loại D (các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị xuất sắc), do Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia đề cử trên cơ sở có sự đồng thuận với địa phương. Hồ sơ dự giải do chủ thể được đề cử hoặc một đơn vị của địa phương ủy quyền thực hiện, gồm:

 • 03 văn bản báo cáo về những thành tựu đặc biệt đạt được trong công tác tham gia quản lí, chỉ đạo, đầu tư, xây dựng phát triển Đô thị, điểm dân cư Nông thôn; có xác nhận của cấp có thẩm quyền hoặc đơn vị quản lí trực tiếp;
 • 01 đĩa CD giới thiệu về những thành tựu đặc biệt trong công tác tham gia quản lí, chỉ đạo, đầu tư, xây dựng phát triển Đô thị, điểm dân cư Nông thôn theo Quy hoạch được duyệt;
 • Lí lịch trích ngang của cá nhân, hoặc tập thể tham gia quản lí, lãnh đạo, đầu tư, xây dựng phát triển Đô thị, điểm dân cư Nông thôn kèm ảnh chân dung cỡ 4x 6cm của từng người.
 • 02 bản đăng ký tham dự giải thưởng (theo mẫu đính kèm).

Các nội dung trên được gói chung hoặc đựng trong phong bì. Bên ngoài ghi: Tác phẩm dự giai thưởng VUPA.2018, mã hồ sơ (tự chọn).

3- Lệ phí dự giải

Căn cứ đặc điểm của từng thể loại tác phẩm dự thị, Ban tổ chức Giai thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia (VUPA.2018) thống nhất chỉ thu lệ phí các tác phẩm thuộc thể loại A và B. Cụ thể:

 • Thể loại A với mức 2.000 000 đồng/01 tác phẩm dự giải
 • Thể loại B với mức 3.000 000 đồng/01 tác phẩm dự giải.

Lệ phí dự giải được nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam (Tầng 6 cung Trí thức), hoặc chuyển khoản theo địa chỉ:

 • Tên tài khoản: Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam
 • Số tài khoản: 13074470001, tại Ngân hàng SCB, phòng giao dịch Lê Đức Thọ.

4- Thời gian nhận Hồ sơ:

Từ ngày 01/12 đến hết ngày 25/12/2018.

5- Địa điểm nhận Hồ sơ:

Văn phòng Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam, tầng 6, Cung trí thức Thành phố, số 01, Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Tel/Fax: (04) 37624430; Email: VUPDA10@gmail.com; Website: www.vupda.org

6- Địa chỉ liên hệ:

 • Ông Trương Văn Quảng, Trưởng Ban thư kí Hội đồng chấm giải VUPA.2018; DĐ: 0913349915; Email: quang.stde@gmail.com;
 • Bà Trần Thanh Ý, Phó trưởng Ban thư kí Hội đồng chấm giải VUPA.2018; DĐ: 0904121890; Email: VUPDA10@gmail.com.

Thông tin cụ thể về Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2018 được đăng trên trang Website: www.vupda.org của Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam.

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA 2018