Thông báo số 3 – VUPA 2018

Căn cứ tình hình thực tế, thể theo yêu cầu của các đơn vị, cá nhân tham gia dự giải VUP.2018, để đảm bảo thời gian, tiến độ, kế hoạch thực hiện việc tổ chức giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia năm 2018 hiệu quả, chất lượng, Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia xin trân trọng thông báo:

1- Thời gian nhận Hồ sơ dự giải VUPA.2018 (được kéo dài thêm): Từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 20/02/2019.

2- Hội đồng chấm giải:

Hội đồng chấm giải có Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch và các thành viên. Đ/C Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng; 02 Đ/C Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam là phó Chủ tịch Hội đồng, trong đó Đ/C Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam kiêm Tổng thư kí là Phó Chủ tịch thường trực. Thành viên Hội đồng gồm các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật,…được mời từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức Hội nghề nghiệp, Viện nghiên cứu; trường Đại học, tổ chức quốc tế, các chuyên gia độc lập trong nước và quốc tế. Hội đồng chấm giải VUPA.2018 được chia thành 04 Tiểu ban, phù hợp với 04 loại hình tác phẩm tham gia dự giải.

Đặc biệt, Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia (VUPA.2018), đã có lời mời ông Alfonso VEGARA, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch vùng đô thị Châu Âu lần thứ XII tham gia Hội đồng Giải thưởng VUPA.2018.

Danh sách mời tham gia Hội đồng không cố định trong mỗi kì tổ chức giải. Hội đồng được tổ chức họp khi có đủ từ 2/3 số thành viên tham gia trở lên.

3- Thể loại công trình, tác phẩm dự thi; Yêu cầu về hồ sơ và lệ phí dự giải; Địa điểm nhận hồ sơ tham dự giải thưởngVUPA.2018 đã được nêu tại Thông báo số 2 ngày 25/11/2018 và trên cổng thông tin điện tử – website: www.vupda.org

4- Địa điểm nhận Hồ sơ dự giải : Văn phòng Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam, tầng 6, Cung trí thức Thành phố, số 01, Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Tel/Fax: (024) 37624430; Email: vupda10@gmail.com; Website: www.vupda.org

5- Địa chỉ liên hệ:

  • Ông Trương Văn Quảng, PTTK + Trưởng Ban thư kí Hội đồng chấm giải VUPA.2018; DĐ: 0913349915; Email: quang.stde@gmail.com
  • Bà Trần Thanh Ý, Phó Chánh văn phòng + Phó trưởng Ban thư kí Hội đồng chấm giải VUPA.2018; DĐ: 0904121890; Email: vupda10@gmail.com.

6- Thông tin cụ thể về Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2018 được đăng trên trang website: www.vupda.org của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.

Thay mặt Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia năm 2018 (VUPA.2018) xin trân trọng thông báo.

 

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA 2018